Začiatok:

22. Október 2019 00:00

Koniec:

22. Október 2019 23:45

Vek:

nezáleží

Pohlavie:

nezáleží

Miesto:

SLOVENSKO
Google maps Otvoriť v Google Maps

GRANT 300,- EUR = Udržujme oheň

 1. Dlhodobá udržateľnosť dobrovoľníkov

 Naším cieľom je:

 • Podporiť pilotné nápady k motivácii využiteľné v praxi
 • Podporiť dlhodobú prácu organizácií a neformálnych skupín s dobrovoľníkmi.  
 • Motivovať mladých ľudí k dlhodobej dobrovoľníckej angažovanosti.
 • Podporiť organizácie a neformálne skupiny vo vyhľadávaní kreatívnych spôsobov, ako motivovať mladých ľudí k dlhodobému zapojeniu sa do dobrovoľníctva.

 Oprávnení žiadatelia:

 • Mimovládne organizácie, ktoré pracujú s dobrovoľníkmi do veku 30 rokov.
 • Neformálne skupiny mladých ľudí, ktoré sú zložené z mladých dobrovoľníkov.
 • Mladí dobrovoľníci do veku 30 rokov.

Podporované aktivity:

V programe podporíme kreatívne nápady, ako motivovať dobrovoľníkov alebo mladých ľudí pre dobrovoľníctvo a zabezpečiť tak ich dlhodobé zapojenie do dobrovoľníckych programov. Nápad musí byť inovatívny (nie niečo, čo už funguje alebo fungovalo v danej organizácii) a grantová podpora bude poskytnutá na jeho pilotné overenie. Hodnotiť budeme originalitu nápadu, jeho udržateľnosť a konkrétny dopad na motiváciu dobrovoľníkov. V programe podporíme dvoch žiadateľov v maximálnej výške 300 €.

Doba realizácie:

Uzávierka prihlášok je 08.10.2019

Výsledky budú vyhlásené najneskôr 22.10.2019

Nápad sa musí overiť najneskôr do 31.1.2020 s tým, že prvé kroky k jeho overeniu musia byť zrealizované do konca roka 2019.

Ako sa prihlásiť:

 • Vyplniť prihlasovací formulár, kde uvediete všetky potrebné údaje, vrátane jednoduchého rozpočtu. Nezabudnite, že potrebujete našu komisiu presvedčiť, aby váš nápad podporila.
 • Prihlášku odošlite najneskôr 08. 10. 2019 do 24:00 h.

formulár na žiadanie grantu: -----> https://viac.typeform.com/to/ZYnMB2 <-----

Kritéria hodnotenia:

 • Originalita nápadu.
 • Prínos pre motiváciu dobrovoľníkov.
 • Miera aktívneho zapojenia dobrovoľníkov do riešenia.
 • Dlhodobá udržateľnosť – nejedná sa iba o jednorazovú aktivitu.
 • Efektívne nastavené využitie finančných prostriedkov.

Doplňujúce informácie

Organizátor: zmeňme.to
Náročnosť práce: Jednoduchá

Odmeny


Možnosť prihlásiť sa do tejto ponuky skončila.