Začiatok:

01. November 2021 12:00

Koniec:

30. Jún 2022 12:00

Vek:

17 až 30 rokov

Pohlavie:

nezáleží

Miesto:

Komunitné centrum Sinaj, Železničiarov 253, 028 01 Trstená; Komunitné centrum Námestovo, Komenského 510/10, 02901 Námestovo
Google maps Otvoriť v Google Maps

SPRIEVODCA

Program SPRIEVODCA je dobrovoľnícky program, ktorý ponúka individuálnu a skupinovú podporu. Program je určený pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Dobrovoľníci, ktorí sa stanú sprievodcami, vykonávajú túto službu v Komunitnom centre Sinaj v Trstenej a v Komunitnom centre Námestovo. Program bude trvať počas školského roka v poobedných hodinách.1. Individuálna podpora

Individuálna podpora funguje na princípe dobrovoľného vzťahu medzi dospelým dobrovoľníkom a dieťaťom. Dobrovoľník sa pravidelne, raz za týždeň, stretáva s dieťaťom, ktorému ponúka samého seba. Stretnutia prebiehajú v poobedných hodinách. Individuálna podpora znamená sprostredkovanie možnosti zlepšenia svojich komunikačných zručností a schopnosti zapojiť sa do skupiny rovesníkov a dospelých. Dlhodobý vzťah posilňuje sebavedomie dieťaťa. Dieťa získava nového blízkeho človeka, ktorý nie je ani rodičom, ani učiteľom, ale akýmsi sprievodcom alebo spoločníkom, s ktorým trávi svoj voľný čas. Program ponúka podporu nielen pre dieťa, ale aj pre samotného dobrovoľníka. Dobrovoľníci budú mať počas celého programu jedného spoločného koordinátora - sociálneho pracovníka komunitného centra, s ktorým budú udržiavať pravidelný kontakt. Okrem pravidelného kontaktu s koordinátorom, sa dobrovoľníci raz za mesiac spoločne stretnú, fyzicky alebo online, kde sa budú navzájom zdieľať.

Predpoklady dobrovoľníka:

- vek 18+
- záväzok počas šk. roka
- chcieť darovať 2 hodiny zo svojho voľného poobedného času raz týždenne
- otvorenosť prijať dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia

Chcem sa stať individuálnych Sprievodcom.

2. Skupinová podpora

Skupinová podpora sa uskutočňuje prostredníctvom organizovania rôznych aktivít, hier a súťaží. Program podporuje skupinu, pracovať v skupine a so skupinou. Dobrovoľník sa pravidelne, raz za 2 týždne, stretáva so skupinou detí, pre ktorú má vždy vopred pripravený program založený na skupinovú prácu. Dobrovoľník nie je vodcom skupiny, ale akýmsi sprievodcom, ktorý deti sprevádza počas programu, usmerňuje ich, podporuje ich rozhodnutia, vedie k rešpektovaniu iného názoru, či robeniu kompromisu. Dobrovoľník je energický človek, ktorý sa počas programu môže stať kamarátom, sprievodcom, spoločníkom, psychológom, hercom, zabávačom, športovcom, moderátorom. Ako u individuálnej podpory, tak aj u skupinovej, budú mať dobrovoľníci počas celého programu jedného spoločného koordinátora - sociálneho pracovníka komunitného centra, s ktorým sa budú rozprávať o pripravenom programe.

Predpoklady dobrovoľníka:

- vek 17+
- záväzok počas šk. roka
- skúsenosť s animátorstvom, vytváraním aktivít a súťaží pre deti, kreativita
- chcieť darovať 2 hodiny zo svojho voľného poobedného času raz za 2 týždne

Chcem sa stať skupinovým Sprievodcom.

Viac informácií: zadobro@ozviac.sk / +421 903 262 166


Doplňujúce informácie

Náročnosť práce: Stredne obtiažná

Odmeny


Možnosť prihlásiť sa do tejto ponuky skončila.