Začiatok:

04. Október 2020 06:00

Koniec:

09. Október 2020 21:00

Vek:

nezáleží

Pohlavie:

nezáleží

Miesto:

Internet
Google maps Otvoriť v Google Maps

Grant Udržujeme OHEŇ

Máš dobrovoľnícku organizáciu a chcel by si podporiť svojich dobrovoľníkov a ich aktivitu? Prihlás sa do grantovej výzvy Udržujeme OHEŇ, v ktorej máš možnosť získať grant o výške 300€.
 

Naším cieľom je:

 • Podporiť pilotné nápady k motivácii využiteľné v praxi
 • Podporiť dlhodobú prácu organizácií a neformálnych skupín s dobrovoľníkmi. 
 • Motivovať mladých ľudí k dlhodobej dobrovoľníckej angažovanosti.
 • Podporiť organizácie a neformálne skupiny vo vyhľadávaní kreatívnych spôsobov, ako motivovať mladých ľudí k dlhodobému zapojeniu sa do dobrovoľníctva.

 

Oprávnení žiadatelia:

 • Mimovládne organizácie, ktoré pracujú s dobrovoľníkmi do veku 30 rokov.
 • Neformálne skupiny mladých ľudí, ktoré sú zložené z mladých dobrovoľníkov.
 • Mladí dobrovoľníci do veku 30 rokov.

 

Podporované aktivity:

V programe podporíme kreatívne nápady, ako motivovať dobrovoľníkov alebo mladých ľudí pre dobrovoľníctvo a zabezpečiť tak ich dlhodobé zapojenie do dobrovoľníckych programov. Nápad musí byť inovatívny (nie niečo, čo už funguje alebo fungovalo v danej organizácii) a grantová podpora bude poskytnutá na jeho pilotné overenie. Hodnotiť budeme originalitu nápadu, jeho udržateľnosť a konkrétny dopad na motiváciu dobrovoľníkov. V programe podporíme dvoch žiadateľov v maximálnej výške 300 €.

 

Doba realizácie:

Uzávierka prihlášok je 02.10.2020

Výsledky budú vyhlásené najneskôr 09.10.2020

Nápad sa musí overiť najneskôr do 31.1.2021 s tým, že prvé kroky k jeho overeniu musia byť zrealizované do konca roka 2020.

 

Ako sa prihlásiť:

 • Vyplniť prihlasovací formulár na portáli zmenme.to v sekcii ,,PONUKY‘‘, kde uvediete všetky potrebné údaje, vrátane jednoduchého rozpočtu. Nezabudnite, že potrebujete našu komisiu presvedčiť, aby váš nápad podporila.
 • Prihlášku odošlite najneskôr 10.2020 do 24:00 h.

 

Kritéria hodnotenia:

 • Originalita nápadu.
 • Prínos pre motiváciu dobrovoľníkov.
 • Miera aktívneho zapojenia dobrovoľníkov do riešenia.
 • Dlhodobá udržateľnosť – nejedná sa iba o jednorazovú aktivitu.
 • Efektívne nastavené využitie finančných prostriedkov.
 
 
Registrácia na linku:

Doplňujúce informácie

Organizátor: zmeňme.to
Náročnosť práce: Stredne obtiažná

Odmeny


Možnosť prihlásiť sa do tejto ponuky skončila.