Organizácie

zoznam zapojených origanizácii do projektu, ktoré chcú šíriť myšlienku,
jednoduchšie získať ľudí, ktorí sa chcú spolu s nimi podieľať na zmene