Spokojnosť-centrum sociálnych služieb, n.o.

Informácie o organizácii
4854a8a6 6258 479b a8e1 9bfe05b766fd

Naša organizácia pomáha

Naša organizácia zatiaľ prispela

0

ponukami


Pozrite si naše ponuky

Kontaktné informácie

Webstránka:

www.ispokojnost.sk

E-mail:

spokojnost[zavináč]ispokojnost.sk

Telefón:

0915741413

Kontaktná osoba:

Adriana Karáseková, PhDr.

Hodnotenie

žiadne hodnotenia

KRÁTKO O NÁS

Vznikli sme 10. 10. 2007 zápisom do registra pod č. OVVS/NO/128 – 14/2007. ICO: 37923617, DIC: 2022462321.

Nezisková organizácia SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych služieb, n.o. je neverejným poskytovateľom soc. služieb na lokálnej, ale i regionálnej úrovni mesta Prievidza. Svoju činnosť vykonávame najmä prostredníctvom komunitného centra umiestneného uprostred soc. sídliska na periférii mesta. Vytvorením bezpečného prostredia dávame priestor obyvateľom sídliska, najmä deťom a mládeži k zmysluplnému tráveniu voľného času. Jednotlivé aktivity sú realizované s ohľadom na vek, schopnosti a záujem detí a mládeže. Zameriavame sa na sebaaktualizáciu, sebauvedomenie sa každého klienta, prevzatie zodpovednosti za svoj soc. status a jeho zmenu. Pokiaľ bude pomoc smerovaná od dieťaťa k dospelému máme šancu nastoliť zmenu myslenia a prístupu klienta, aby jeho život bol prospešný nie len pre neho samého, ale pre celú spoločnosť.

Úlohou je poskytovať účinnú podporu najmä v oblasti: 1. Informovanosti, komunikácie s laickou a odbornou verejnosťou 2. dodržiavanie základných ľudských práv minoritných skupín 3. vytváranie proreintegračnej klímy ako i konkrétnych aktivít v oblasti reintegrácie a rehabilitácie v práci i spoločnosti 4. spolupráca s odborníkmi v prípade poradenských služieb a prevenciou 5. zabezpečovanie pracovných a iných možností realizovania 6. voľný čas – šport, turistika, rekreácie, kultúra, záujmové krúžky, odpočinok 7. ďalšie vzdelávanie a doškoľovanie profesijných a dobrovoľníckych pracovníkov

Naše galérie (0)

Ešte nemáme vytvorené žiadne galérie.