Michal Želonka

Avatar

Zameranie

  • Videoprodukcia/Strih/Grafika
  • Práca s mládežou
  • Šport

Rola

Mentor

Motto

"Predstavivosť je dôležitejšia než vedomosť ." (Albert Einstein)

Činnosť

Dobrovoľník - V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Čo ma motivovalo zapojiť sa?

Celú strednú školu som dobre vedel, že študujem niečo, čo nebudem chcieť robiť v budúcnosti aktívne. Tento čas som však naplno využil na rozvíjanie úplne odlišných schopností, každým dňom som sa v rámci svojej dobrovoľníckej služby zdokonaľoval v práci s mladými ľuďmi, venoval som sa rôznym grafickým prácam a produkcii videa. Dobre viem, že mladých, ako som ja, je na Slovensku priveľa, viem aké to je "študovať zbytočne" a rád sa podelím o to, čo mňa priviedlo k nájdeniu toho, čo ma naozaj baví.


Krátko o mne

" Čestne prehlasujem, že sa nikdy nebudem aktívne venovať elektrotechnike.
" - Toto sú slová s ktorými som opúšťal miestnosť, v ktorej som úspešne ukončil svoju maturitnú skúšku z predmetu elektrotechnika v roku 2017. Od roku 2012 som aktívne pôsobil ako dobrovoľník v občianskom združení Expression, kde som sa celým srdcom venoval práci s mládežou, tvorbe propagačných materiálov a videoprodukcii. Popri tom som si "zarábal" točením svadieb, stužkových slávností a ďalších videí. Teraz pôsobím ako dobrovoľník v občianskom združeni V.I.A.C., kde pokračujem v rozvíjaní zručností, ktoré som doposiaľ nadobudol.


Skúsenosti

19 rokov života
Ako 15 ročný som sa zapojil do vzdelávacieho projektu KomPrax, ten som úspešne ukončil napísaním a zrealizovaním malého projektu.
5 rokov dobrovoľníckej služby v oblastiach: Grafika, Čapovanie kofoly, VideoProdukcia, Práca s mládežou, Zážitkové vzdelávanie, Upratovanie pôjdu, Organizovanie rôznych podujatí a Umývanie riadu.
Špeciálne z oblasti Grafiky a VideoProdukcie mám za sebou niekoľko projektov.
Účasť na rôznych Erazmus + projektoch, zameraných na prácu s mládežou a vzdelávanie formou zážitku.