Aké nápady pre udržateľnosť a motiváciu k dlhodobému dobrovoľníctvu boli podporené?

Title photo of blog

Grant Udržujme oheň 2020 

 

Aj v roku 2020 sme vyhlásili  súťaž pre podporu a zvýšenie motivácie dobrovoľníkov s cieľom prispieť k ich väčšej udržateľnosti. 

 

Zámerom grantu Udržujme oheň je podporiť pilotné nápady k motivácii využiteľné v praxi, podporiť dlhodobú prácu  organizácií a neformálnych skupín s dobrovoľníkmi, motivovať mladých ľudí k dlhodobej dobrovoľníckej angažovanosti či podporiť organizácie a neformálne skupiny vo vyhľadávaní kreatívnych spôsobov, ako motivovať mladých ľudí k dlhodobému zapojeniu sa do dobrovoľníctva. 

 

Organizácie v rámci celého Slovenska,  ktoré pracujú s dobrovoľníkmi aj neformálne skupiny mohli od 1.9. 2020 do 2.10.2020 podať kreatívne a originálne nápady, pre zvýšenie motivácie a podporu dlhodobých dobrovoľníkov. Dva najlepšie návrhy boli finančne podporené, každý do výšky 300€. Do súťaže sa zapojilo spolu 9 organizácií alebo neformálnych skupín so svojimi návrhmi. 


Kto vyhral súťaž? 

Vybrané boli nápady organizácií Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Banskej Bystrici (SPOSA BB) a Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy v Bratislave. 

Pri výbere dvoch najlepších nápadov sa hodnotila originalita nápadu, prínos pre motiváciu dobrovoľníkov, miera aktívneho zapojenia dobrovoľníkov do riešenia a dlhodobá udržateľnosť. 

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Banskej Bystrici 

SPOSA BB pracuje dlhodobo so skupinou dobrovoľníkov, ktorej súčasťou sú aj dobrovoľníci so znevýhodnením. Dobrovoľníci pomáhajú ako asistenti pri aktivitách pre osoby s autizmom, hygiene priestorov, a ďalších činnostiach organizácie. 

“Chceme nájsť supervízora, odborníka, ktorý by s mladými dobrovoľníkmi urobil sériu stretnutí, ktoré by boli zamerané na zlepšenie komunikácie, sebareflexie, a teda aj osobný rozvoj dobrovoľníkov,” uviedla Mária Helexová, predsedkyňa organizácie. 

Výzvou pre ich dobrovoľníkov je nájsť v sebe talent a potenciál, ktorý by mohli časom samostatne rozvíjať.  Keďže súčasťou približne 20-člennej skupiny dobrovoľníkov sú aj ľudia so zdravotným sociálnym či vekovým znevýhodnením, spoločne s ľuďmi bez znevýhodnenia, organizácia chcela nájsť spôsob ako zlepšiť vzájomnú komunikáciu a mieru sebareflexie. Tým aj zlepšiť spoluprácu a vzájomný rešpekt v skupine, čo je predpokladom pre zvýšenie motivácie dobrovoľníkov aj naďalej pokračovať v dobrovoľníckej činnosti v organizácii. 

Priebeh ich projektu skomplikovala situácia spojená s vírusom COVID-19, avšak podarilo sa im nájsť spôsob, ako splniť zámer ich plánu aj v rámci vtedajších podmienok.
Počas individuálnych stretnutí klinicka psychologička pracovala s dobrovoľníkmi na osobných potrebách smerujúcich k ich plnohodnotnému zaradeniu sa do bežných pracovných vzťahov, schopnosti porozumieť pracovným zadaniam a spolupracovať v kolektíve. Nakoľko inkluzívne vzťahy v spoločnosti sú dnes často preferované , učili sa pracovať aj so svojimi limitmi smerom k ich prijatiu zdravou majoritou. Učili sa však aj pochopiť, že ľudia , ktorí sú v ich ponímaní bez osobných limitov / “zdraví“, pracovne ľahko

uplatniteľní/, majú tiež iné limity. Sedenia viedli dobrovoľníkov k ich sebapoznaniu, zlepšenie komunikácie a hlavne zvedomeniu si "akým darom" pre spoločnosť sú. 


Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy v Bratislave 

Aktivity, ktoré KPM organizujeme by sa bez dobrovoľníkov zabezpečiť nedali. Súčasťou sú dobrovoľníci, ktorí sa naplno rozhodli darovať jeden rok do služby pre centrum mládeže. Ďalej sú tu dobrovoľníci, ktorí v rámci voľného času venujú rok, niekedy i vac konkrétnej službe v organizácii, ako napríklad plánovanie stretnutia mládeže, či služba na animátorskej škole.  Nakoniec sú tu ešte dobrovoľníci, ktorí pomáhajú na konkrétnych jednorazových akciách. 


“Chceme vytvoriť sériu kuchynských workshopov ako teambuildingovú aktivitu pre našich dobrovoľníkov. Myšlienkou je, aby dobrovoľníci mali možnosť stráviť čas  spolu, zároveň sa niečo nové naučiť zábavnou formou, prípadne prezentovať to, čo vedia ostatným dobrovoľníkom. V našej organizácii často chýbajú dobrovoľníci najmä na  službu v gastro tíme a preto by sme zároveň chceli ukázať dobrovoľníkom i zábavnú časť tejto služby a motivovať ich tým i k následnej službe v tejto oblasti,” uviedla Silvia Hurbanová, jedna z dobrovoľníčok KPM. 

Namiesto tradičných darčekových predmetov, či prianí skupina dobrovoľníkov prišla s nápadom, ako darovať ostatným dobrovoľníkom v ich organizácií zážitky a priateľstvá, tiež priestor na vzájomné budovanie vzťahov a spoznanie ďalších dobrovoľníkov. Okrem toho by sa však mohli i niečo nové naučiť a využiť čas produktívne.  

Realizácia ich nápadov sa však kvôli situácii s vírusom COVID-19, ešte nemohla realizovať, keďže nosnou myšlienkou je spojenie dobrovoľníkov, spoločne strávený čas. Aktualizáciu informácii pridáme po ich uskutočnení.


Zdieľať na sociálnych sieťach

O autorovi

Author profile photo
ADMIN ADMIN
členom od: 09. November 2017