Pôst so sv. otcom Františkom a dobrovoľníkmi

Title photo of blog

Christus Vivit

Ani sme sa nenazdali a máme tu radostné veľkonočné obdobie, kedy sa tešíme zo zmŕtvychvstalého Pána, ktorý sa ochotne za nás obetoval, aby nás opäť vykúpil. Ale ako sme prežili čas pôstu? Tak počas tohto obdobia sme sa my mladí z V.I.A.C. rozhodli počas pôstu prihovárať mladým cez myšlienky pápeža Františka, ktoré spísal do exhortácie Christus Vivit  (s venovaním pre mladých).

Oslovili sme dobrovoľníkov z našich radov a mnohí sa rozhodli, že pôjdu do toho. Počas celého pôstneho obdobia venovali svoj čas, svoje skúsenosti mladým. Nazbieralo sa ich sedem, presne koľko sme potrebovali J Okrem priblíženia myšlienky z kalendára prepojenú s Božím slovom ju prepájali aj s vlastnými skúsenosťami, ktoré ich zastavili či posunuli vpred.

A ako vnímali tento čas niektorí naši dobrovoľníci?

Dobrovoľníčka Lenka bola veľmi vďačná, že mohla poslúžiť takýmto spôsobom. Tak ako je Ježiš živý v jej živote, chcela, aby takto vstupoval do života mladých, ktorým odkázala: „Darovaním sa napĺňa srdce človeka. Dať seba druhým, lebo Boh dal všetko, je to najviac, čo môžeme urobiť!“

„Pre mňa pôstne zamyslenia priniesli hneď dvojitú výzvu – na jednej strane zamýšľať sa nad slovami pápeža Františka a na strane druhej deliť sa o svoje pocity, myšlienky s mladými/ľuďmi, ktorí to čítali.
Pri písaní som si uvedomila, že Božie Slovo sa stáva živé práve vtedy, keď ho počúvame aj uskutočňujeme, vtedy je v nás skrze Slovo prítomný Boh,“ zakončila Miška. A mladým na záver odkázala: „Slúžte dobrovoľne, len táto služba vašu cestu obohatí, zhodnotí či ukáže ako doterajšie kráčanie zmeniť – „odbočiť“ od zlozvykov, postojov, ktoré ste mali doteraz.

Aj Janka sa rozhodla, že svoj čas i skúsenosti venuje mladým. Pri oslovení ani nevedela, čo im práve ona môže priniesť a čím ich motivovať, ale po čase sa tomu veľmi tešila. Dokonca i jej samej to pomohlo, naučilo ju to hlbšie premýšľať nad tým, čo jej Pán v danej chvíli hovorí. A čo odkázala mladým? „Nevzdávajte sa a vytrvajte. Napĺňajte svoj život i životy iných pokorou, láskou a priateľstvom.“

Dobrovoľník Filip sa chcel podeliť s mladými o tom, čo zažil a chcel sa im dať poznať. Naučil sa, že osobné svedectvo je pre neho i zvlášť mladých veľkou vzácnosťou. A mladým odkázal: „Nebojte sa svedčiť.“

Takisto aj ďalšia dobrovoľníčka Janka sa rozhodla podeliť s mladými, ale sama nevie prečo :D Ale po čase sa tešila, že do pôstnych zamyslení môže vložiť svoje srdce, a tak vložiť to najlepšie zo seba a svojich skúseností. Nebojte sa pomáhať ľuďom, lebo aj Pán nám hovorí: ,,Veru, veru hovorím Vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.“

Aj Juraj sa tešil, že môže skrze slová Svätého Otca objavil prepojenie svojho života s Božím slovom. Naučil sa objavovať hĺbku i krátkych vetách a spoznať v nich celý kontext pozadia. Novou skúsenosťou pre neho bolo prinášať povzbudenie cez bohatstvo Cirkvi v čase náročných skúšok celého sveta. Hoci mu možno zamyslenia vzali nejaký voľný čas, darovali mu spomínanú novú skúsenosť, v ktorej objavil nové dary, talenty i priateľstvá.

Aké nové skúsenosti, poznania od Pána priniesli pôstne zamyslenia mladým?

Pôstne zamyslenia sa rozhodlo odoberať až 90 mladých, ktorí svojím zapojením sa zároveň vyjadrili, že chcú svoje životy napĺňať novým poznaním, novými skúsenosťami i tým, ako sa v mnohých situáciách treba zachovať, keď život prináša nečakané výzvy. Istotne veľkou výzvou pre každého jedného bolo sa v tomto rýchlom a uponáhľanom svete nachvíľu zastaviť, stíšiť sa a povzbudiť slovami pápeža Františka formou pôstneho zamyslenia i skúsenosťami zo života mladých dobrovoľníkov.

Ako tento čas mladí odberatelia vnímali?
Takmer väčšina sa zhodla, že pôstne zamyslenia im pomohli hlbšie prežiť toto pôstne obdobie. Pomohli im nenechať sa pohltiť všednosťou dní, boli pre nich povzbudením v náročných chvíľach, dobrým štartom do dňa, a našli v nich osudy ľudí, s ktorými sa mohli stotožniť. Jedna odberateľka sa s nami podelila: „Pre mňa toto pôstne obdobie bolo nezvyčajne zvláštne. S určitosťou viem povedať, že to bolo jedinečné a neopakovateľné. Vďaka Ti Pane zaň.“
Okrem iného veľmi ocenili, že do zamyslení dobrovoľníci prinášali svoje osobné skúsenosti, prinášali i myšlienky Ducha Svätého, ďakovali za námahu a snahu, ktorú do písania vkladali a to, že odovzdávali svoje skúsenosti ako pôsobí v nich Boh, a že takto môže zasiahnuť aj ich – mladých.

Do svojich životov si odnášajú state zo svätého Písma: „Mládenec, hovorím ti vstaň!“, „...človek hľadí na výzor, ale Pán hľadí na srdce“, popri tom aj nádej; povzbudivé slová; ako byť silný v skúškach; žiť v stálom kontakte s Ježišom; otvoriť sa pre novú službu. A jeden/na z nich sa teší, že sa bude môcť vrátiť k emailom, kde sú aktuálne slová pre neho/ju.

Všetci mladí zažívajú to isté. Sme v tom spolu. Stále má zmysel kráčať za Ním a nechať sa milovať.

Čo myslíte? Zmenili by niečo? Tak, niektorí boli s každým zamyslením spokojní, pre niektorých boli niekedy príliš dlhé. Ale zhodli sa, že vždy boli pre nich motivujúce.

A čo dodať na záver? Nuž len krásne odkazy od mladých pre mladých dobrovoľníkov:

  • Vďaka za Vašu prácu. A za svedectvo viery celého Vášho tímu. Grafika celého kalendára a tých zamyslení je fakt namakaná ;)
  • Pokračujte v tom, čo robíte. Každý jeden. Hoci niekedy možno neviete ako, ale všetko, čo sa deje má význam. Všetko čo robíte má význam. A tiež, každý človek má význam a svoju úlohu.
  • Veľmi rada som čítala tieto zamyslenia a hlavne má tešilo keď som mohla zdieľať tieto zamyslenia druhým .
  • Vďaka za váš čas a ochotu, ktorú ste tomuto dielu venovali.

 

Jana Habovštiaková


Zdieľať na sociálnych sieťach

O autorovi

Author profile photo
zmeňme.to Organizácia
členom od: 14. November 2017

Táto "organizácia" bola vytvorená administrátorom pre špeciálne účely spojené s potrebou využívania používateľského rozhrania na stránke.

Prejsť na profil organizácie