Nad coronou víťazia aj v detských domovoch.

Title photo of blog

Slovensko sa nachádza v situácií, ktorú nečakal nikto z nás. Nový vírus Covid-19 sa postaral o to, aby sme zastali. Zastali na mieste, kde sa nachádzame a uvažovali nad doterajším spôsobom života. Ovplyvnil naše stereotypy, fungovanie, zmýšľanie.

 

Museli sme sa postaviť. Od vyhlásenia mimoriadnej situácie v našej krajine, sa ľudia snažia robiť všetko preto, aby sme to zvládli. Rúška, ktoré boli pre nás doteraz nepodstatnou súčasťou života, šijú ľudia po celom svete. Viac sa snažíme pomáhať starým ľuďom, ktorí nemajú dostatok síl a prostriedkov, aby to zvládli sami. Viac rozprávame, počúvame, kráčame.

 

Mnohí sme si počas karantény povedali: „Vďaka Bohu, že som doma s rodinou.“ Nezabudli sme však trošku na pohľad opustených a týraných detí? Sme si vedomí toho, že tieto deti nemôžu prijímať návštevy a taktiež nemôžu chodiť na pobyty do biologických rodín? Čo robia? Ako prežívajú túto situáciu oni?

 

Oslovili sme sociálne zariadenia na Slovensku a pýtali sa ich na činnosti, ktoré vytvárajú počas tohto obdobia, ako aj na prežívanie samotnej situácie.

 

„Naše deti si šili rúška samé a zároveň im pri šití bolo vysvetľované a viedli sa rozhovory o tom, že chránia nie len seba, ale aj ostatných. Tiež srdce pre zdravie a tlieskanie z okien robili kvôli poďakovaniu a podpore tých, ktorí sú v prvej línii - lekári, sestry, polícia. Tým sú deti vedené k solidárnosti, zodpovednosti a vďačnosti. Tým, že nemôže prijímať návštevy príbuzných a tiež nemôžu chodiť na pobyty do biologických rodín, obmedzili osobné sociálne kontakty s kamarátmi, deťmi z krúžkov a pod., máme čo robiť s udržaním ich psychiky v medziach normy a podporovať a pomáhať im zvládať smútok, strach a obavy,“ Detský domov Svetluška – BB

 

 „Naše deti sa zapájali do rôznych aktivít spojených s touto neľahkou situáciou. Za pomoci vychovávateľov a psychológov vyrábali v rámci arteterapie ďakovné srdcia pre všetkých zamestnancov v CDR v prvej línii. Všetky deti pomáhali aj pri jarných prácach, ako hrabanie lístia a jarnom upratovaní okolia. Okrem pracovných povinností, musia každý deň zvládať vyučovanie online a písanie domácich úloh, vypracovávať projekty. Pri týchto činnostiach efektívne a zmysluplne trávili čas, zlepšili si praktické zručnosti, svoju tvorivosť a samostatnosť. Videli výsledky svojej práce, čo posilnilo ich sebavedomie a spolupatričnosť.“

Centrum pre deti a rodiny - Martin

 

 

„Deti pomáhajú šiť rúška za pomoci vychovávateľov. Pomáhajú s upratovaním a dezinfekciou budovy, čistia kľučky a všetko čo je potrebné a čo môžu,“ Detský domov sv. Kláry v Liptovskom Mikuláši

 

 

„V jednom rodinnom dome, kde žijú staršie dievčatá, sa deti naučili ušiť si rúška. Už to dokážu aj niektorí chlapci. Všetkým deťom sme vysvetlili, aký význam má nosenie rúšok a ďalšie hygienické opatrenia. Pomohli sme si zaujímavým článkom lídra skupiny Tublatanka Martina Ďurindu, ktorý je doktorom farmacie. Hovorí v ňom, ako sa správať v krízovom období

Prichádzame za deťmi, ktoré si vezmeme do okolia obce na prechádzku, alebo sa venujeme outdoorovým aktivitám. Venujeme sa behu, bicyklovaniu, atď. Domácej príprave na vyučovanie sa venujú službukonajúci vychovávatelia. Je to najnáročnejšia činnosť s deťmi, pretože v RD majú iba jeden PC, a ten využívajú na administratívu a normovanie stravy. Pri takom množstve školopovinných detí je ťažké plniť školské povinnosti dôsledne s každým dieťaťom. Sme pripravené pomôcť deťom s AJ, s realizovaním projektov,“ Centrum pre deti a rodiny – Poprad

 

Mnoho z týchto detí nevidia svoje rodiny, s ktorými sa mimo tejto situácie pravidelne stretávajú. Byť v tomto období s našimi rodinami je obrovský dar. Myslíme preto na nich, ich tvorivosť a túžbu vidieť.

 

 

Matúš Monka, Dominika Poláčiková 


Zdieľať na sociálnych sieťach

O autorovi

Author profile photo
zmeňme.to Organizácia
členom od: 14. November 2017

Táto "organizácia" bola vytvorená administrátorom pre špeciálne účely spojené s potrebou využívania používateľského rozhrania na stránke.

Prejsť na profil organizácie