KONFERENCIA: Špecifiká práce s marginalizovanými komunitami

Title photo of blog

Zmeňme.to sa pod záštitou Vierky v dňoch 2. - 3. apríla 2019 spolu s inými organizáciami podieľalo na organizovaní konferencie s názvom: Špecifiká práce s marginalizovanými komunitami. (S komunitami na okraji spoločnosti).

Popradský hotel Satel ponúkol moderné priestory, v ktorých vyjadrovali fakty, vlastné myšlienky a skúsenosti, postrehy a postoje k rozličným témam pracovníci s rodinami, mládežou či deťmi v marginalizovaných komunitách, riaditelia alebo zástupcovia rôznych detských domovou, ale aj psychológovia, sociálny pracovníci.

Sprievodným podujatím konferencie bolo poskytovanie informačno-poradenských služieb v oblasti voľby povolania, výberu zamestnania, vrátane zmeny zamestnania, výberu zamestnanca pre marginalizované skupiny obyvateľov. Taktiež poradenstvo ako motivovať mladých ľudí v týchto komunitách s nedostatkom príležitosti k práci a ako sa priblížiť menšine.

Zaujímavú tému: Špecifiká práce s rómskou rodinou nám predstavil Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD, ktorý zastupoval spoločnosť Úsmev ako dar. Hostia si mohli vypočuť aj prednášku plnú osobných skúseností od vdp. Mgr. Martina Mekela, ktorý sa venuje práci s Rómami viac ako 14 rokov.

Po spoločnom obede opäť nasledovali odborné výklady na tému: Mosty z chudoby (sieťovanie organizácií v tejto oblasti), Špecifiká práce s rómskymi deťmi v centrách pre deti a rodiny, Problémy s identitou rómskeho dieťaťa odchádzajúceho z centra pre deti a rodiny, Práca s Rómami v osade, Vzdelanie a zamestnanosť – predstavenie výsledkov výskumu. Pred večerou prebehlo informačné školenie pre organizácie, ktoré pracujú s mládežou so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a menšinami, kde sa im predstavovalo dobrovoľníctvo a jeho špecifika u tejto cieľovej skupiny. Účastníci sa dozvedeli o tom, ako s týmito mladými o dobrovoľníctve komunikovať, ako ich pripraviť, do akých dobrovoľníckych iniciatív sa môžu zapojiť a mnoho iných zaujímavých a dôležitých tém.

Tejto konferencie sa zúčastnilo okolo 100 účastníkov. Pre účastníka ktorého boli inovatívne prednášky veľmi inšpirujúce z osobnej skúsenosti sa vyjadril slovami: ,, V období pred konferenciou som úplne nevedel ako sa priblížiť rómskej menšine. Nevedel som ako im môžem dobrovoľnícky pomôcť a taktiež som nechápal ako dokážu žiť a prečo si vyberajú takýto spôsob života. Táto konferencia mi otvorila oči a veľa podnetov z prezentácii som si odpísal, aby som sa k tomu mohol opäť vrátiť, keď nastane vhodná príležitosť. Ďakujem za túto konferenciu a za túto skúsenosť.''


Zdieľať na sociálnych sieťach

O autorovi

Author profile photo
zmeňme.to Organizácia
členom od: 14. November 2017

Táto "organizácia" bola vytvorená administrátorom pre špeciálne účely spojené s potrebou využívania používateľského rozhrania na stránke.

Prejsť na profil organizácie