Kvalita života mladých na Slovensku

Title photo of blog

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vytvorili v poradí už 3. správu o mládeži, v ktorej mapovali súčasný život a jeho kvalitu mladých na Slovensku. Mapovanie prebiehalo na základe analýz, prieskumov a zistení mnohých slovenských erudovaných odborníkov. Táto správa nadväzuje na Správu o mládeži 2014 a umožňuje tak porovnať vývoj situácie a podmienok života mladých ľudí v rôznych oblastiach činnosti tejto špecifickej a jednej z najvýznamnejších vrstiev populácie každej vyspelej spoločnosti.

 

Proces prípravy Správy o mládeži 2018 vychádza z dokumentu Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 - 2020. Jej hlavným cieľom je zmapovať aktuálne podmienky života mladých ľudí a na tomto základe zabezpečiť kontinuitu v oblasti stanovovania cieľov štátnej politiky pre oblasť detí a mládeže. Ide o komplexný dokument, monitorujúci rôzne stránky života mladých ľudí v Slovenskej republike, informujúci o reálnej situácii a aktuálnych výzvach v špecifických oblastiach politiky vo vzťahu k mládeži.

 

Skrátenú verziu Správy o mládeži si môžete POZRIEŤ TU, a jej kompletnú verziu si môžete POZRIEŤ TU.

 


Zdieľať na sociálnych sieťach

O autorovi

Author profile photo
ADMIN ADMIN
členom od: 09. November 2017