Oceňovanie dobrovoľníkov Žilinského kraja

Title photo of blog

Dobrovoľníkov zo Žilinského kraja ocenia na podujatí Srdce na dlani 2017

Žilinské dobrovoľnícke centrum pripravuje aj tento rok slávnostné oceňovanie dobrovoľníkov Žilinského kraja. Akcia s názvom Srdce na dlani 2017 sa uskutoční 7. decembra 2017 v Hoteli Polom v Žiline a združenie na nej odmení prácu a službu dobrovoľníkov, ktorí nezištne vynakladajú svoje úsilie na pomoc tam, kde je v Žilinskom kraji potrebná. Odovzdávanie cien prebehne spolu v siedmich kategóriach:

Mladé srdce - ocenenie pre dobrovoľníka alebo dobrovoľníčku do 18 rokov, zo Žilinského kraja, za výnimočnú a prospešnú činnosť, ktorú vykonávajú, resp. vykonávali bez nároku na finančnú odmenu. Je to ocenenie pre mladého dobrovoľníka alebo dobrovoľníčku, ktorý sa nebojí meniť a zlepšovať svet okolo seba a svojím konaním je inšpiráciou a príkladom pre mladých ľudí.

Pravé srdce – ocenenie pre dobrovoľníka alebo dobrovoľníčku od 18-50 rokov, zo Žilinského kraja, za výnimočnú a prospešnú činnosť, ktorú vykonávajú, resp. vykonávali bez nároku na finančnú odmenu. Je to ocenenie pre dobrovoľníka alebo dobrovoľníčku, ktorý sa nebojí meniť a zlepšovať svet okolo seba a svojím konaním je inšpiráciou a príkladom pre ostatných ľudí.

Srdce seniora - ocenenie pre dobrovoľníka alebo dobrovoľníčku od 50 rokov, zo Žilinského kraja, za výnimočnú a prospešnú činnosť, ktorú vykonávajú, resp. vykonávali bez nároku na finančnú odmenu. Ocenenie pre človeka, ktorý je stále ochotný byť pozitívnym príkladom pre ostatných a odovzdávať im svoje životné skúsenosti.

Verné srdce - ocenenie za dlhodobý prínos pri práci s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami alebo za dlhodobý rozvoj dobrovoľníctva v Žilinskom kraji. Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc organizácii znamená, že dobrovoľník alebo dobrovoľníčka pomáha organizácii minimálne 5 rokov. Ocenenie pre človeka, ktorý neustále vymýšľa nové nápady a projekty a stále verí, že môže zmeniť svet.

Projekt so srdcom (dobrovoľníka) – dobrovoľnícky projekt roka, ocenenie pre projekt, ktorý bol niečím výnimočný, ktorý priniesol pozitívnu zmenu vo svojom okolí, nadchol a inšpiroval ďalších ľudí pre dobrovoľníctvo.

Srdce na správnom mieste - ocenenie pre samosprávu alebo firmu, ktorá verejne podporuje dobrovoľníctvo a dobrovoľnícke aktivity a uvedomuje si dôležitosť tejto podpory.

So srdcom na dlani - špeciálne ocenenie pre jednotlivca, skupinu, projekt alebo organizáciu, za výnimočný čin alebo iný prejav solidarity a motivovania k službe pre druhých.Záujem o dobrovoľníctvo v Žilinskom kraji postupne rastie, novinkou je webový portál

Nominovať kandidátov na ocenenie mohol ktokovľek do 20. novembra 2017, organizátorom Srdce na dlani 2017 prišli desiatky návrhov osobností. „V siedmych kategóriach bolo tento rok nominovaných 42 dobrovoľníkov z celého Žilinského kraja,“ spresnila za Žilinské dobrovoľnícke centrum Tereza Prielomková. Centrum funguje len druhý rok, postupne zvyšuje povedomie o jeho činnosti a cieľoch. Aj za tak krátky čas sa však podarilo pod združenie dostať viac ako tridsať organizácií.

 

„Aktuálne je zaregistrovaných 32 organizácií, počet dobrovoľníkov je pomerne každý mesiac iný, keďže sa prispôsobujú aktivitám centier a organizáciám. Naposledy sme začiatkom novembra zorganizovali Veľtrh sociálnych aktivít v Auparku Žilina, či viedli dobročinnú aktivitu v meste počas Godzone tour 2017. Ako dobrovoľnícke centrum každé dva týždne organizujeme dobrovoľnícke výjazdy, počas leta chcem organizovať tzv. Roadtrip - týždenný výlet spojený s pomocou na miestach, kde to potrebujú a Veľtrh sociálnych aktivít v rámci dňa za odstránenie chudoby,“ popisuje činnosť združenia Prielomková.


Zdieľať na sociálnych sieťach

O autorovi

Author profile photo
ADMIN ADMIN
členom od: 09. November 2017