Pomoc v centre sociálnych služieb - Letokruhy v Žiline

Title photo of blog

Dlho sme rozhodovali, kde by sme išli pomôcť a nakoniec sme sa rozhodli pre starkých a starké v centre sociálnych služieb Letokruhy. Bol to veľmi požehnaný čas a ako málo stačí k veľkej radosti. Mali sme krásny slnečný deň. 

Každý jeden z nás môže urobiť trocha dobra. Príležitosti je veľa, len sa treba preto rozhodnúť.  Tešíme sa, keď tam pôjdeme nabudúce. Ak chceš niečo začať musíš začať najprv od seba a preto sme sa rozhodli, že chceme vykročiť a pomcôť ľuďom v našom okolí. Nemusí nás byť veľa. Takéto cenrá práveže potrebujú častejších dobrovoľníkov nie vo veľkých skupinách. 

 

Malá aktivita, spev, modlitba dokážu vyčariť úsmev na tvári ľuďom a teba to stojí možno 2 alebo 3 hodinky času. Nie je to super:)  

 

 


Zdieľať na sociálnych sieťach