Čo by ste našli na Vašej planéte radosti, služby, priateľstiev,...?

Title photo of blog

Posledný letný týždeň sme strávili v Oravskom centre mládeže v Ústí nad Priehradou s pätnástimi deťmi a mladými z Centra pre deti a rodinu v Ružomberku a desiatimi mladými chalanmi a dievčatami, ktorí sa rozhodli posledný prázdninový týždeň venovať práve službe druhým. Bol to týždeň, ktorý si vyžadoval individuálny prístup, láskavosť, nápaditosť a flexibilitu programu. 

“(ne)obyčajný tábor”

V dátume 25. - 31.8.2021 sme  zažili “neobyčajný tábor” a v zaujímavej a rôznorodej zostave sme nahliadli na planéty Malého Princa - planétu radosti, služby, talentov, priateľstva, odpustenia. 

Aká bola celá cesta? Jedinečná, plná kreativity, silných momentov, úsmevu, rozhovorov, hier a nových priateľstiev.

 

Hoci počasie bolo chladné, vďaka pomoci iných ľudí sme mohli pripraviť zaujímavý program. Aj vďaka priamej podpore a ochote ľudí sme mohli stráviť čas v Aqua relax Dolný Kubín, loviť ryby, tvoriť vlastné originálne náušnice či náramky, vyskúšať escaperoom, zdolať lanové centrum, vyskúšať si virtuálnu realitu a hrať mnoho aktivít či súťaží. 

 

 

Počas tých pár dní sme toho naozaj zažili veľa - hry a nezvyčajné aktivity pomohli vybudovať mosty, vďaka ktorým sme mohli spolu hovoriť aj o rôznych témach, zamýšľať sa nad pomocou druhým, kto môže byť čím darom alebo čo v tom druhom vidíme ako dar. 

 

Deti aj mladí hodnotili tento čas veľmi pozitívne, staršie dievčatá boli rady, že vidia tých mladších baviť sa, a ony samé boli vďačné, že spoznali nových ľudí. Páčili sa im nezvyčajné aktivity a výlety. S vďakou sa s nami lúčili aj pracovníčky Centra pre deti a rodinu, ako prišli vyzdvihnúť svoju skupinu.

 

 

Prítomný okamih, ktorý menil

Dobrovoľníctvo, službu druhým, vnímame ako priestor, ktorý nielen mení tam, kde sa slúži, ale obohacuje aj tých, ktorí slúžia. Pripravený program, aktivity, plánované hry sme museli priebežne meniť a prispôsobiť aktuálnej dynamike skupiny a hlavne počasiu, ktoré v ten týždeň bolo na Orave naozaj chladné. 

 

 

Výzvy, ktoré prichádzali, sme postupne spoločne riešili, a aj to bola skúsenosť, ktorá menila postoje či pohľady dobrovoľníkov. 

 

“Uvedomila som si, čo všetko mám a ako to normálne nevidím,” povedala Eva, jedna z dobrovoľníčok.  “Zrazu som úplne zabudla na svoje starosti, a vnímala som iba prítomnosť - až som zabudla, že sú nejaké sociálne siete” - úsmevne dodala iná dobrovoľníčka, Mária.

Nešlo pritom iba o to, vytvoriť “zábavný program”, ale stretnúť človeka, smiať sa, povzbudiť, ukázať ako sa to dá aj inak a niekedy iba vypočuť. 

 

Každé z tých detí či mladých si nieslo svoj príbeh - miesta, odkiaľ prichádzali, situácie, ktorými si prechádzali. Podobne ako dobrovoľníci, ktorí sa tohto “špeciálneho výjazdu” zúčastnili. Na istý čas sa doslova naše chodníky spojili a mohli sme si “nabúrať” vlastné svety. Obohatiť ich novými príbehmi, pohľadmi, možnosťami… 

 

Okrem únavy sme si z tohto tábora odnášali aj silné momenty a sme vďační, že záver leta 2021 sme mohli prežiť s týmito ľuďmi. 

 

Toto podujatie bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

 

 


Zdieľať na sociálnych sieťach

O autorovi

Author profile photo
ADMIN ADMIN
členom od: 09. November 2017